Usługi windykacyjne – przywieziemy Tobie Twoje pieniądze

Czym się zajmujemy:

 • Odzyskujemy należności z tytułu faktur, umów, nakazów zapłaty, weksli i innych dokumentów stwierdzających wymagalność długu
 • Pracujemy na rzecz firm i osób fizycznych
 • Prowadzimy bezpośrednie działania windykacyjne . Do każdego dłużnika docieramy osobiście . Pozwala to na ustalenie prawdziwych przyczyn braku zapłaty. Ustalamy faktyczne źródła dochodów dłużnika pozwalające na realną spłatę zadłużenia. Posiadamy szerokie możliwości wsparcia finansowego
 • Działamy zgodnie z prawem
 • Badamy wiarygodność i wypłacalność podmiotów gospodarczych
 • Ustalamy rzeczywisty stan posiadania kontrahenta / dłużnika (rzeczywisty majątek i dochody)
 • Podejmujemy działania polubowne – przedsądowe . W przypadkach koniecznych zabezpieczamy wierzytelność w sposób prawny poprzez
  uzyskanie tytułu wykonawczego oraz nadzorujemy i wspieramy działania egzekucyjne m.in. poprzez wyszukiwanie i wskazywanie majątku dłużnika do zajęcia i egzekucji
 • Prowadzimy sprawy będące w toku nieskutecznych postępowań egzekucyjnych, a także po bezskutecznych umorzeniach komorniczych.
 • Podejmujemy się odzyskania „starych” nieściągniętych długów
 • Kupujemy długi. Pozwala to na szybkie pozyskanie gotówki do obrotu w firmie
 • Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną wierzytelności
 • Wdrażamy własne, sprawdzone programy oddłużeniowe i restrukturyzacyjne pozwalające na spłatę długów.
 • Naszym wynagrodzeniem jest prowizja płatna od faktycznie odzyskanych należności. Wysokość prowizji zależy od stopnia przeterminowania
  należności
 • Dokonujemy bezpłatnej analizy należności przeterminowanych pod kątem ryzyka ich ściągalności
 • Prowadzimy też aktywny i bezpośredni monitoring płatności terminowych. Pozwala to zawczasu zapobiegać utracie należności , a tym samym uniknąć wielokrotnie wyższych kosztów związanych z ich odzyskiwaniem
 • Organizujemy finansowania projektów biznesowych. Pozyskujemy inwestorów oraz różnego rodzaju produkty finansowe dla firm i osób fizycznych
 • Pozyskujemy zabezpieczenia produktów finansowych (hipoteki, poręczenia)
 • Wieloletnie doświadczenie i sprawdzone sposoby działania powodują, że jesteśmy skuteczni

Sposób działania, który nas wyróżnia:

 • Do każdego dłużnika docieramy bezpośrednio
 • Prowadzimy jedyny w Polsce portal licytacyjny www.licytacje.tv pozwalający na skuteczną sprzedaż nieruchomości
 • Ujawniamy rzeczywisty majątek i źródła dochodów dłużnika
 • Działamy w oparciu o przepisy prawa (zawsze zgodnie z prawem)
 • Naszym wynagrodzeniem jest prowizja od ściągniętych należności
 • Stosujemy permanentną, bezpośrednią windykację, aż do skutku
 • Zapewniamy bliski kontakt z dłużnikiem, rozpoznanie jego problemów w celu wypracowania efektywnego sposobu spłaty zadłużenia
 • Kompleksowe rozpoznanie stanu majątkowego i dochodu dłużnika, również tego „nieformalnego” i „nieewidencjonowanego”
 • Zdecydowane, ale zgodnie z prawem działamy w stosunku do dłużników trudnych
 • Naszym atutem jest windykacja aż do skutku
 • Odzyskujemy długi stosując własne sprawdzone programy restrukturyzacyjne i oddłużeniowe
 • W przypadkach koniecznych wdrażamy windykację prawną
 • Wspieramy dłużników rokujących, poprzez dostarczanie im instrumentów finansowych pozwalających na spłatę długu i kontynuację działalności
 • Na rynku usług finansowych działamy od 2000 r.